Polityka Prywatności

Prywatność na stronie internetowej Sorgo

Na skróty:

Klauzula informacyjna RODO  >
Polityka prywatności  >
Polityka plików cookies  >

Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sorgo Design sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Katowic Wschodu, pod KRS 0000709984, nr NIP 634-291-76-50, REGON: 369015263

Dane kontaktowe Administratora: nr tel. +48 ‭886 181 096‬, e-mail: office@sorgo.io.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-mail na adres office@sorgo.io lub na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym celów statystycznych [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

4. Pana/Pani dane mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie:

  1. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

6. Informujemy, że przysługują Panu/Pani następujące prawa: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Polityka prywatności Sorgo Design sp. z o.o.

1. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pana/Pani przez serwis internetowy prowadzony pod adresem www.homepemium.pl (dalej zwany „Serwisem”) przez Sorgo Design sp. z o.o.z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Jana 11/4, 40-012 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Katowic Wschodu, pod KRS 0000709984, nr NIP 634-291-76-50, REGON: 369015263, (dalej zwaną „Administratorem danych osobowych” lub w skrócie „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: office@sorgo.io, nr tel.: +48 ‭886 181 096

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Pana/Pani prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Sposoby zbierania danych osobowych

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o jej użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
– poprzez gromadzenie plików “cookies”, zgodnie z polityką plików cookies Serwisu.

3. Jakie dane osobowe są zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu.

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Pana/Pani adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Serwis. Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Panem/Panią mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Pana/Panią danymi osobowymi.

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. Google Analytics używa ciasteczek, w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu, wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Google Inc. w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane w celu:
– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym statystycznych [na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO].

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, w każdej chwili ma Pan/Pani możliwość cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez przed jej wycofaniem.

6. Czas przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zakresie:
a) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym poprzez wprowadzenie kontroli dostępu do danych osobowych oraz przestrzeganie procedury tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup).

8. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
a) dostępu do danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
d) ich przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach związanych z polityką prywatności i ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: office@sorgo.io

9. Udostępnienie informacji

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, w niezbędnym zakresie.

Ponadto, podane przez Pana/Panią informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

10. Inne strony internetowe

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

Polityka plików cookies Sorgo Design sp. z o.o.

Za wikipedią: ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po Pana/Pani stronie jako Użytkownika – zazwyczaj na twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. „Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

Ciasteczka dzieli się, w zależności od celu w jakim są wykorzystywane informacje zebrane na ich podstawie, na podstawowe i marketingowe/reklamowe.

Ciasteczka podstawowe:

Ciasteczka techniczne – są niezbędne, aby Serwis mógł prawidłowo działać. Są wykorzystywane m.in, aby zapewnić odpowiednie wyświetlanie Serwisu – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik.

Ciasteczka analityczne, dzięki którym zbieramy anonimowe dane statystyczne, z których korzystamy po to, aby zwiększyć wygodę korzystania Użytkowników z Serwisu oraz poprawiać jej działanie poprzez udoskonalanie jej struktury i zawartości oraz aby mierzyć, nie identyfikując danych osobowych Użytkowników, skuteczność podejmowanych przez nas działań dotyczących działania Serwisu. Przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzia Google Analytics, umożliwiającego tworzenie zbiorczych statystyk i analiz, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis.

Ciasteczka marketingowe, dzięki którym możemy spersonalizować treści i reklamy.

Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkowników lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

Google Analytics legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.